Als concept voor het tapijt ben ik gaan onderzoeken waar de vulling van tapijt uit zou kunnen bestaan. Door te experimenteren met resten van verschillende voedselsoorten en het bewaren ervan kwam ik op diverse resultaten. Vooral het verpakken van verschillende soorten etensresten in luchtdichte compartimenten leverde mogelijkheden op. Om volume te forceren kwam ik op het idee om het fermenteringsproces van fruit te gebruiken. In dit proces worden suikers omgezet in alcohol waarbij ook kooldioxide wordt gevormd, wat voor volume zorgt in luchtdichte compartimenten. Op deze manier kan er een bepaalde vorm aan een tapijt gegeven worden. Omdat de luchtcompartimenten onderling met elkaar verbonden zijn kunnen ze op elkaar reageren. Door een luchtcompartiment samen te knijpen komt er meer druk op de andere compartimenten te staan waardoor ze in volume groeien. Samen met het fermenteringsproces, waardoor compartimenten in volume blijven groeien, zorgt dit voor een dynamisch geheel.

Bekijk hier de video!

As my concept for a carpet, I started by studying where carpet filling could be made of or how it could be formed. By experimenting with residues of different food types by preserving it, I came across various results. Especially packaging of different types of food residues in air tight compartments provided new opportunities. To force volumes, I came up with the idea to use the fermentation process of fruit. In this process, sugars are converted to alcohol, which also forms carbon dioxide as a side product, which causes volume in air tight compartments. By using this to my advantage, certain shape can be given to a carpet. Because the air compartments are interconnected, they can react to each other. By squeezing an air compartment together, the other connected compartments are forced to grow in volume. This effect creates simultaneously with the ongoing fermentation process a dynamic whole.

Watch the video here!